Uniwersytet Jagielloński – Mądra Książka Roku

zapraszają na

KONKURS NA NAJLEPSZĄ REKLAMĘ DLA MĄDREJ KSIĄŻKI ROKU 2022

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych szkół średnich na terenie województwa małopolskiego. 

Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwa zespoły liczące do czterech osób*. 

Zadanie uczestników: nagranie reklamy dla jednej z 15 nominowanych książek w konkursie Mądra Książka Roku 2022. 

W konkursie może wziąć udział 15 szkół – każda z nich otrzyma od organizatorów komplet 15 książek nominowanych w konkursie na książkę popularnonaukową Mądra Książka Roku. Lista nominacji (wraz z krótkimi opisami) dostępna w zakładce nominacje.

Ważne daty:

10 marca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń (liczba zespołów i dane uczestników, nazwa i adres szkoły oraz tytuły wybranych książek na adres: madra.ksiazka@uj.edu.pl)
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń (z 15 szkół po maksymalnie 2 zespoły 4-osobowe)!

24 kwietnia 29 kwietnia – przesłanie prac konkursowych i formularzy (Ważne: przedłużenie terminu!)

24-25 maja – ogłoszenie wyników w trakcie pasma Mądrej Książki w ramach Copernicus Festiwal


Regulamin do pobrania

Formularze zgłoszeniowe wersja *docx

Plakat do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

Kontakt z organizatorami: adres e-mail: madra.ksiazka@uj.edu.pl
kom. +48 532 081 942

* W przypadku dużej liczby chętnych z jednej szkoły, proponujemy zorganizować eliminacje szkolne. Imiona i nazwiska osób zgłoszonych do 10 marca mogą zmienić się do terminu przesłania prac i formularzy (24 kwietnia 29 kwietnia).

Członkowie Jury w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą reklamę Mądrej Książki Roku 2022